ATHLETE PROFILE

The profile of professional NBA athlete Kenyon Martin.

Kenyon Martin OakcliffBully

NBA All-Star Power Forward

ATHLETE TWEETS

The latest tweets from Kenyon Martin.

17435 days ago. from